پنل های خورشیدی چگونه تولید می شوند؟

Categories: مقالات|Tags: , |

تولید انواع پنل خورشیدی و ماژول های خورشیدی کریستالی در تولید پنل خورشیدی یا به عبارتی یک ماژول PV خورشیدی از سلول های خورشیدی، شیشه، EVA، صفحه پشتی و یک چهارچوب تشکیل می شود. در حال حاضر سه نوع پنل خورشیدی در بازار وجود دارد: پنل های خورشیدی مونو کریستالی (تک بلوری)پنل های خورشیدی پلی کریستالی (چند بلوری)پنل های خورشیدی فیلم نازک بنابراین در سطح ساختار سلولی از مواد مختلفی برای ساخت سلول ها استفاده می شود؛ موادی مانند مونو ...