خاموشی های تابستانه چاه های آب کشاورزی و ورود تجدیدپذیرها به میدان برای حل این چالش

Categories: مقالات|Tags: , , |

یک دل سیر کشاورزی در قلب کویر کشاورزی فارغ از آنکه رسم کهن ایرانیان است و رگ و ریشه در خون مردمان کویر ایران دارد، به جهت اشتغالزایی و ارزآوری اش غیرقابل چشم پوشی ست. به ویژه برای محصولی مانند پسته که نامش مترادف با نام ایران است و بازارهای بین المللی تشنه آن هستند. محصولی که علاوه بر کرمان در باغ های یزد هم کشت می شود و جزو اقلام صادراتی مهم این خطه کویری به شمار می رود. ...