فتوولتاییک و اثر گلخانه ای

تولید برق با کمک اثر فتوولتاییک  دارای مزیت های فراوانی هست. یکی از این مزیت ها به کاهش اثر گلخانه ای مربوط می شود و این مزیت خارق العاده باعث می شود این فناوری تولید برق به عنوان یکی از فناوریهای دوستدار طبیعت در نظر گرفته شود. در متن پیش رو سعی داریم شما را با اثر گلخانه ای و تاثیرات فعالیت انسان بر آن آشنا کنیم.
همانطور که می دانیم دمای زمین نتیجه تعادلی است که بین تابش ورودی خورشید و انرژی تابش شده توسط کره زمین به فضا برقرار است. تابش برگشتی از زمین به سمت جو به شدت تحت تأثیر حضور و ترکیب جو زمین است.
اگر زمین مانند ماه اتمسفر نداشت، میانگین دما در سطح زمین حدود منفی 18 درجه سانتیگراد بود. اگر مقدار طبیعی دی اکسید کربن در جو را 270 ppm در نظر بگیریم این مقدار کافی است تا پس از جذب تابش ها بتواند دمای زمین را به میزان 15 تا 33 درجه سانتیگراد نسبت به ماه  بالا ببرد.
نور خورشید که به زمین می‌رسد، اتمسفر و سطح زمین را گرم می‌کند. بنابراین اتمسفر زمین حرارت آن را به صورت تابش های مادون قرمز با میتاباند.این بازتاب ها توسط گازهای متعددی از جمله گاز کربنیک، متان و انواع کلرو فلورو کربن ها(CFCs) مجددآ جذب شده و اتمسفر را گرم می‌کند. این به دام اندازی گرما شبیه به کار گلخانه است به همان دلیل به این فرآیند اثر گلخانه ای می‌گویند.
شواهد موجود نشان می دهد که میزان CO2 تا سال 2030 دو برابر خواهد شد و باعث گرم شدن کره زمین بین 1 تا 4 درجه سانتیگراد می شود. این امر منجر به تغییر در الگوهای باد و بارندگی می شود و در نتیجه ممکن است باعث خشک شدن قاره ها و افزایش سطح اقیانوس های زمین شود.
حدود ۸۵٪ از کل گرمایش گلخانه ای در سطح زمین مربوط به بخار آب در اتمسفر است و ۱۲٪ گاز های گلخانه ای. واضح است نگرانی درباره افزایش بخار آب نیست بلکه نگرانی اصلی در باره انتشارات گازهای گلخانه‌ای مخصوصآ گاز کربنیک است که در اثر فعالیت های انسانی حاصل می‌شود.

بودجه CO2 برای سال های 2007-2016 (منبع: پروژه جهانی کربن)

واضح است که فعالیت های انسانی اکنون به مقیاسی رسیده اند که بر محیط کره زمین و جذابیت آن برای انسان تأثیر می گذارند. این عوارض جانبی می تواند ویرانگر باشد و به احتمال زیاد در دهه های آینده فناوری هایی با تأثیر زیست محیطی کم و بدون انتشار “گازهای گلخانه ای” از اهمیت بیشتری برخوردار شوند. از آنجا که بخش انرژی تولید کننده عمده “گازهای گلخانه ای” از طریق احتراق سوخت های فسیلی است، باید از فن آوری هایی مانند فتوولتائیک، که می توانند جایگزین سوخت های فسیلی شوند، استفاده شود.

تغییرات دمای کره زمین، غلظت CO2 و فعالیت خورشیدی (منبع: www.realclimate.org)

این مطلب را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید!