معرفی یک فلوچارت کلی برای نصب نیروگاه های خورشیدی فتوولتاییک

فلوچارت کلی برای نصب نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک

در این مطلب سعی شده تا یک چارچوب کلی برای نصب و راه اندازی نیروگاههای خورشیدی فتوولتاییک فراهم شود. برای این منظور،  چارچوب نشان داده شده در فلوچارت زیر را پیشنهاد می شود. شرح مرحله به مرحله ی این فلوچارت در ادامه آورده شده است:

  • قدم 1: اندازه گیری میزان تابش خورشید

اولین قدم در این مرحله ارزیابی سایت پروژه می باشد؛ اندازه گیری مؤثر و ثبت میزان تابش خورشید. این قدم مهم ما را قادر می سازد تا درک بهتری از شرایط سایت داشته باشیم و میزان در دسترس بودن اشعه های خورشید در طول یک سال و همچنین دیگر پارامترهای مورد نیاز را بسنجیم (حداقل، حداکثر و متوسط میزان دسترسی).

  • قدم 2: درک و شناخت اجزا الزامی سیستم فتوولتاییک

این مرحله به ما کمک می کند تا مشخصات مؤلفه های مورد نیاز، ماژولها، نرم افزار و دیگر موارد را بشناسیم.

  • قدم 3: ملاحظات و معیارهای ایمنی

تمام جوانب مورد نیاز ایمنی قبل از حرکت به سوی طراحی سیستم برقی باید لحاظ گردند، از جمله مسائل مربوط به ایمنی اصولی، ایمنی نظارتی و ایمنی حفاظتی. این مرحله می تواند شامل این موارد گردد: ایمنی ولتاژ، ایمنی جریان، ایمنی انسان، ایمنی ساختار فیزیکی (استراکچر)، ایمنی در حوادث، ایمنی در مقابل بلایای طبیعی و دیگر موارد منطبق با صنعت، قوانین تخصصی ، قوانین دولتی  و قوانین بین المللی.

  • قدم 4: طراحی اجزاء برقی

این مرحله شامل طراحی سیستم برق می گردد که خود مراحل متعدد طراحی را در پی دارد، نظیر محاسبه بیشترین مقدار ماژولها در هر ردیف، حداقل تعداد ماژولها در هر ردیف، اندازه اینورتر، استرینگ های اینورتر و غیره.

  • قدم 5: طراحی های سایت

این مرحله شامل ارزیابی میزان بار استاتیک بر روی پشت بام بر اساس ماژول PV و نحوه نصب آن،  استراکچر،  آنالیز سایه، ارزیابی زاویه نصب برای داشتن بهترین نتیجه، تصمیم کیری در مورد فضای بین ماژول ها، اجرای طرح، سیم بندی ماژولها، کابل کشی و دیگر مراحل نصب نیروگاه خورشیدی می گردد.

  • قدم 6: آنالیز فنی- اقتصادی

ارزیابی سیستم برقی و میزان تولید نیروگاه قدم بعدی برای تجزیه و تحلیل خروجیهای فنی و اقتصادی سیستم با توجه به ورودی ها می باشد.

  • قدم 7: تجزیه و تحلیل محدودیت ها و اهداف

این مرحله در مورد تعیین محدودیت های نیروگاه و آنالیز اثرات و پیامدهای محدودیت ها برای کمک به تصمیم گیری در مورد فعالیت های آینده می باشد. همچنین، در برخی زمینه ها باید هدف مشخص باشد برای مثال آیا واحد می خواهد به صورت تکی کار کند یا با دیگر سیستم های تولید برق با یک منبع تولید انرژی (تجدید پذیر یا سنتی) ادغام شود.

  • قدم 8: برنامه ریزی برای تعمیرات و نگهداری

انطباق و ارائه یک برنامه مناسب  تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و سیستماتیک برای اجتناب از حوادث یا اقت خروجی نیروگاه و تا جای ممکن به حداقل رساندن خرابی ها انجام می پذیرد. البته در این برنامه برنامه نظافت پنل ها بر اساس موقعیت جغزافیایی هم باید تهیه شود.

  • قدم 9: در نظر گرفتن بسط و توسعه در آینده

امکان توسعه در آینده باید با در نظر گرفتن موفقیت عملکرد سیستم تولید برق و میزان نیاز به انرژی الکتریکی فراهم باشد.

فلوچارت نیروگاه خورشیدی

این مطلب را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید!