با 118 گیگاوات، نیروگاه های خورشیدی به عنوان محبوب ترین فناوری تولید برق پاک خود را معرفی کردند

موسسه تحقیقاتی BloombergNEF (BNEF) در گزارشی اعلام کرد که در سال 2019، نیروگاههای مبتنی بر فناوری فتوولتاییک به عنوان اصلی ترین منبع جدید تولید برق در ده ها کشور مورد استفاده قرار گرفته است. این کشورها گستره وسیعی را از استرالیا و هند گرفته تا ایتالیا و نامیبیا و اروگوئه و ایالات متحده شامل می شوند.
بر اساس این گزارش، با رکورد سالانه 118 گیگاوات، PV در پارامتر ورود نیروگاههای جدید ساخته شده در صدر همه ی فناوری های دیگر در حوزه ی تولید برق قرار گرفت و محبوب ترین فناوری در بین کشورها حتی کشورهای جهان سوم در سال 2019 بود.
در مجموع، 81 کشور در سال 2019 حداقل 1 مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کرده اند و انرژی خورشیدی تقریباً نیمی از کل ظرفیت نصب شده جدید به منظور تولید برق در سراسر جهان را تشکیل می دهد.
این یافته ها در گزارش جدید BNEF’s Power Transition Trends 2020 اعلام شده است، ابزاری آنلاین که ظرفیت دقیق و داده های تولید در دهه گذشته را ردیابی می کند.
این گزارش قدمهای بزرگ برداشته شده در حوزه برق خورشیدی را طی یک دهه گذشته پررنگ می کند و نشان می دهد ظرفیت نصب شده برای تولید برق با این انرژی پاک از 43.7 گیگاوات در سال 2010 به 651 گیگاوات در پایان سال 2019 رسیده است.
بر اساس این داده ها برق خورشیدی در سال 2019 با عبور از برق بادی (644 گیگا وات) به چهارمین منبع بزرگ تولید برق تبدیل شد، این روش تولید برق اکنون در جایگاه چهارم پس از ذغال سنگ (2089 گیگا وات)، گاز (1812 گیگا وات) و برق تولید شده با منابع آبی (1160 گیگا وات) قرار دارد.
هم اکنون در سراسر جهان ظرفیت تولیدی برق با انرژی باد و خورشید بیشتر از ظرفیت کل فناوری های پاک یا آلوده ی تولید برق در ایالات متحده است.
همینطور در آمارها می توان دید که برق تولیدی توسط انرژی باد و خورشیدی بیش از دو سوم 265 گیگاوات ظرفیت جدید نصب شده در سراسر جهان در سال 2019 را تشکیل می دهند، در حالی که این مقدار در سال 2010 کمتر از یک چهارم کل ظرفیت جدید بود.
همچنین برای اولین بار، این دو فناوری نسل جدید بیشترین مقدار در نوع خود را بر مبنای ظرفیت جدید ثبت شده در سال 2019 به خود اختصاص داده اند. حتی اگر انرژی برق آبی را در نظر بگیریم، تجدیدپذیرها سه چهارم ظرفیت تولید برق پاک را در سال 2019 تشکیل می دهند.

این مطلب را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید!